Chip H2

Xem tất cả 1 kết quả

  • Máy tính nhúng Orange Pi Zero H2 Quad-core Cortex-A7

    360K VND
    Lựa chọn các tùy chọn