orange pi one combo

Xem tất cả 2 kết quả

  • Bộ sản phẩm Orange PI One + vỏ nhựa + nguồn thường

    600K VND
    Thêm vào giỏ
  • Bộ sản phẩm Orange PI One + vỏ nhựa + nguồn USB

    580K VND
    Thêm vào giỏ