ram 2gb

Xem tất cả 3 kết quả

 • Máy tính nhúng Orange Pi Plus 2 ARM H3 Quad-core Cortex-A7 2GB DDRAM3

  1.450K VND
  Thêm vào giỏ
 • Máy tính nhúng Orange Pi Plus 2E ARM Cortex A7, RAM 2GB DDR3

  1.250K VND
  Thêm vào giỏ
 • Orange PI Win Plus A64 Quad-core Cortex-A53 2GB DDRAM3

  1.150K VND
  Đọc tiếp